Beheer en onderhoud

Veelgestelde vragen

Alle gronden langs de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl zijn in categorieën ingedeeld. Per categorie is er een ‘maairegime’ bepaald. Afhankelijk van de ligging wordt een gebied vaker of minder vaak gemaaid. Het overgrote deel van het areaal valt in de categorie die 1 of maximaal 2 keer per jaar wordt gemaaid. Wanneer er één keer per jaar wordt gemaaid, wordt dat vaak in het najaar gedaan. Wanneer er twee keer per jaar wordt gemaaid, gebeurt dit in het voor- en najaar.

Wij hebben ervoor gekozen minder vaak te maaien dan voorheen. De belangrijkste reden hiervoor is dat dit bevorderlijk is voor de biodiversiteit. Door minder vaak te maaien ontstaat er een bloeiend, groen lint door het landschap. Dit is goed voor vogels en insecten. Hiermee sluiten we aan bij een maatschappelijke wens om biodiversiteit te bevorderen. Uiteraard mag begroeiing nooit de veiligheid van gebruikers in gevaar brengen. Ook moet de vaarweg te allen tijde beschikbaar zijn voor de gebruikers.  Hoe vaak er wordt gemaaid is een afweging tussen deze factoren.

In het groenbeheerplan is bepaald waar en met welke frequentie er wordt gemaaid. Het groenbeheersplan is in eerste instantie opgesteld voor de periode 2019 t/m 2023. Elk jaar evalueren we ons groenbeleid. Bij deze evaluatie worden de door u ingebrachte bezwaren meegenomen. Daar waar nodig voeren we veranderingen door.

De hoofdfunctie van de Hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl is een voorspoedige afwikkeling van het scheepvaartverkeer tot CEMT-klasse Va. Bij de inrichting en het beheer van de kanalen en oevers mag deze hoofdfunctie en de veiligheid van gebruikers en omwonenden nooit in het gedrang komen. Rondom objecten als sluizen en bruggen wordt daarom intensiever beheer gevoerd. Door vaker te maaien op onoverzichtelijke plekken, willen we gevaarlijke situaties zoveel mogelijk voorkomen.

We hebben een uitgebreide flora- en fauna inventarisatie uitgevoerd. Zo weten we welke dieren en planten er in het gebied leven. Onze werkzaamheden zijn hierop afgestemd. Zo gaan we bijvoorbeeld later in een gebied maaien indien er broedende vogels aanwezig zijn.

Ook ten tijde van het uitvoeren van de werkzaamheden scannen wij ons areaal op de aanwezige flora en fauna. Hiermee geven wij een passende invulling aan de gedragscode.

Het maaien van de 'rietkraag' betreft alleen het onderhoud van de eerste meterstrook  en de zichthoeken. Alle het overige riet en begroeiing erachter blijft staan. We maaien uitsluitend het riet wat staat in de hoofdvaarweg. Alle overige rietpartijen en kragen direct buiten de hoofdvaarweg blijven overstaan tot de winter en worden om en om gemaaid. Per jaar blijft dus de helft van het riet staan. Dat doen we omdat het beter is voor het riet en de hierin aanwezige dieren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het ecologisch werkprotocol.

Voor de veiligheid van de vaarweg- en vaarweggebruiker worden de meterstroken langs de vaarweg ieder jaar gemaaid. Daarnaast is dit onderhoud ook nodig voor de jaarlijkse controle van de oeverconstructie van de vaarweg.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.