Gebiedsgerichte verkenning Kootstertille en Schuilenburg
Gebiedsgerichte verkenning Kootstertille en Schuilenburg

Over het project

Waarom

  • De bruggen Kootstertille en Schuilenburg voldoen niet aan de eisen van een hoofdvaarweg en hebben het einde van hun levensduur bereikt.
  • De minister stemde eind 2021 in met een gebiedsgerichte MIRT-verkenning naar de vervanging van brug Kootstertille, waarin ook de naastgelegen brug Schuilenburg betrokken wordt.

Hoe

Afbeelding aquaduct

Een gebiedsgerichte verkenning naar de vervanging van de brug Kootstertille, waarin ook de naastgelegen brug Schuilenburg betrokken wordt.

 

 

 

Gebiedsgerichte MIRT-verkenning

De bruggen Kootstertille en Schuilenburg voldoen niet aan de eisen van een hoofdvaarweg en hebben het einde van hun levensduur bereikt. De minister heeft daarom eind 2021 ingestemd met het uitvoeren van een gebiedsgerichte MIRT-verkenning naar de vervanging van de bruggen Kootstertille, waarin ook de naastgelegen brug Schuilenburg betrokken wordt.


Voor de bruggen Kootstertille en Schuilenburg is in 2020 onderzocht of 1 aquaduct de 2 huidige bruggen kan vervangen. Conclusie is dat dit een mogelijkheid is, mits voor brug Schuilenburg extra compenserende maatregelen worden getroffen. In het gebiedsgerichte onderzoek wordt verder gekeken naar mogelijke oplossingen voor de beide bruggen.


De gebiedsgerichte verkenning start met de ondertekening van een startbeslissing door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. In dit besluit wordt opgenomen welke gebiedsgerichte oplossingen voor de bruggen Kootstertille en Schuilenburg onderzocht worden in de gebiedsgerichte verkenning. Daarnaast wordt de planning van de gebiedsgerichte verkenning vastgesteld.

 

 

Nieuws

 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"221758"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.