Verkeerslichten geplaatst bij Oude Schouw om snelheid verder terug te dringen

08-08-2023
2013 keer bekeken

De brug Oude Schouw is in slechte staat. Daarom moet de snelheid van het autoverkeer over de brug verder omlaag naar 30 kilometer per uur. Dit is lastig te handhaven en daarom heeft Rijkswaterstaat dinsdag 8 augustus 2023 verkeerslichten geplaatst bij de brug.

De verkeerslichten blijven standaard op rood staan en daardoor worden automobilisten gedwongen om langzamer te rijden. Ook is de rijbaan over de brug smaller geworden.

Snelheidsbeperking

Eerder is er al een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur ingesteld vanwege trillingen op de brug en in het bediengebouw. Deze worden veroorzaakt door snelheid in combinatie met het voertuiggewicht. Met de snelheidsbeperking worden de trillingen verminderd en zo blijft de werkplek voor de brugbedienaren veilig. Bovendien wordt de brug zelf zo minder zwaar belast.

Gewichtsbeperking

De brug Oude Schouw is in 1950 gebouwd volgens de toen geldende richtlijnen en maatstaven. In de loop van de tijd is de belasting voor deze brug toegenomen als gevolg van het zwaarder wordende verkeer. Uit eerdere inspecties bleek al dat dit gevolgen heeft voor de constructieve staat van deze brug. In 2018 is er daarom al een gewichtsbeperking ingesteld. Rijkswaterstaat heeft onlangs geconstateerd dat de brug verder achteruit gaat. Om de veiligheid van (vaar)weggebruiker niet in het geding te laten komen, adviseert Rijkswaterstaat daarom uit voorzorg het maximumgewicht verder te verlagen.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen