Gerrit Krolbrug: stap voor stap samen werken aan het ontwerp

16-11-2022
740 keer bekeken 0 reacties

Het project nieuwe Gerrit Krolbrug bevindt zich in de fase van de afronding van de planuitwerking. In de zomer van 2023 wordt het plan ter inzage gelegd.  Momenteel worden onderzoeken uitgevoerd naar de effecten van de nieuwe brug op de omgeving. Ook is gekeken naar welke kansen aan het ontwerp van de nieuwe brug kunnen worden toegevoegd.

Voordat de schop in de grond kan voor de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug is er nog een aantal stappen te nemen. Zo wordt in de zomer van 2023 het plan voor de nieuwe brug ter inzage gelegd. Iedereen kan hier kennis van nemen en hierop inspreken.

Het plan voor de nieuwe brug dat ter inzage wordt gelegd bestaat uit het ontwerp van de brug en een aantal rapporten over de onderzoeken naar effecten en gevolgen die het ontwerp met zich meebrengen.


Voorkeursvariant
Het ontwerp van de brug, dat zomer 2023 ter inzage wordt gelegd, is een verdere uitwerking van de voorkeursvariant die door de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de gemeenteraad van Groningen in 2021 is vastgesteld. De voorkeursvariant geeft onder andere aan welk type brug er komt, stelt de maten (hoogte en breedte) vast en geeft aan hoe de aansluitende wegen naar de brug worden ingericht.
Klik hier voor meer informatie over de voorkeursvariant


Toevoegingen aan het ontwerp
Bij de uitwerking van de voorkeursvariant hebben de gemeente Groningen en Rijkswaterstaat een lijst van plannen en ideeën opgesteld waarvan het mogelijk logisch is dat ze tijdens de bouw van de brug ook worden uitgevoerd. Dit noemen we kansen. Ook heeft in 2021 de gemeenteraad bij het goedkeuren van de voorkeursvariant een aantal moties aangenomen. Zomer 2022 is onderzocht of het mogelijk is om deze kansen en moties op te nemen in het ontwerp. Het gaat dan bijvoorbeeld om een onderdoorgang bij de Westindische kade, waardoor het mogelijk is om langs de vaarweg te wandelen. Of het plan om de oude rivier de Hunze aan de noordzijde van de brug weer zichtbaar terug te brengen in de stad.
Bij het uitwerken van deze plannen zijn naast de gemeente Groningen ook belanghebbende partijen zoals Stichting Het Groninger Landschap en Woningcorporatie Lefier betrokken.   

De gemeente Groningen heeft op 16 november 2022 een brief gepubliceerd over de kansen en moties. In deze brief geeft het College van Burgemeester en Wethouders tekst en uitleg aan de gemeenteraad. Klik hier voor de brief gemeente Groningen met bijlage

Effectonderzoeken
Het plan voor de nieuwe brug bestaat naast het ontwerp ook uit rapporten waarin de conclusies van diverse onderzoeken staan. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door gekwalificeerde bureaus en hebben als doel te kijken welke effecten en gevolgen het ontwerp met zich meebrengt. De onderzoeken gaan bijvoorbeeld over de gevolgen van de nieuwe brug voor de natuur en landschap, verkeer en veiligheid en de structuur van de bodem en archeologie.
Als blijkt dat deze effecten schadelijk zijn of negatief uitwerken, dan wordt bekeken welke maatregelen nodig zijn om het negatieve effect te verminderen. Hierover gaan we ook in gesprek met de stakeholders. Deze gesprekken vinden plaats wanneer de onderzoeken gereed zijn. Dat is in het voorjaar van 2023. Klik hier voor het overzicht van de onderzoeken die worden uitgevoerd.

De vergunningsaanvraag
Als het ontwerp van de brug, de toeleidende wegen en de aanpassing van de vaarweg  is afgerond en ook de onderzoeken gereed zijn, vraagt Rijkswaterstaat aan de minister om een besluit te nemen over het geheel. Voordat de minister dat doet, zullen eerst de benodigde vergunningen worden aangevraagd voor het aanpassen of wijzigen van bestemmingsplannen. Dat gebeurt in de zomer van 2023. De plannen worden daarvoor ter inzage gelegd. Iedereen kan kennis nemen van de plannen en een mening geven. Dat heet dan een zienswijze. De aangeleverde zienswijzen worden beantwoord en wanneer daar grond voor is, kan het plan worden aangepast.  

Voorlopig Ontwerp
Het ontwerp van de brug krijgt de komende jaren steeds meer vorm en daarmee wordt stap voor stap voor iedereen duidelijk hoe de brug en de toeleidende wegen er uit komen te zien.
Een van deze stappen is het maken van het voorlopig ontwerp. Hierin wordt het huidige schetsontwerp verder uitgetekend. Het gaat in het voorlopig ontwerp om de weg van en naar de brug en ook de zijwegen zoals de St. Eustatiusstraat en Antillenstraat. Omwonenden en betrokkenen kunnen bij deze stap aangeven welke wensen en aandachtspunten zij hebben over bijvoorbeeld de inrichting van de straat, welke bomen en struiken de voorkeur hebben of ideeën meegeven over hoe de verkeersrotonde Ulgersmaweg er uit komt te zien.   
Er is een lijst opgesteld van onderwerpen waarover omwonenden bij het maken van het voorlopig ontwerp kunnen meepraten. Naar verwachting vinden deze gesprekken in het voorjaar van 2023 plaats. Klik hier voor de lijst

Bouw van de brug
De volgende stap is het opstellen van het realisatiecontract. Hierin wordt precies vastgelegd wat de aannemer moet maken en hoe dat moet gebeuren. Na de aanbesteding gaat de gekozen aannemer aan het werk met het maken van een definitief ontwerp voor de brug en aanlandingen en start vervolgens de bouw.

Hoe blijft u op de hoogte?
De omwonenden, gebruikers van de brug en geïnteresseerden kunnen op verschillende manieren informatie krijgen over het project. Zo staat alle informatie over het project staat op de website hld.rws.nl. Regelmatig en indien nodig wordt deze informatie geactualiseerd. Ook worden bij belangrijke mijlpalen openbare inloopbijeenkomsten georganiseerd waarbij iedereen welkom is.

 

 

Vragen
Mochten er vragen zijn over het ontwerp en/of de vervolgstappen, dan kunt u mailen naar hld@rws.nl

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.