Gerrit Krolbrug

Over het project

Waarom

  • De bijna 100 jaar oude Gerrit Krolbrug heeft last van storingen en de kosten van onderhoud zijn hoog.
  • Het gebruik van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl vraagt om een andere brug.
  • We doen daarom onderzoek naar mogelijke varianten voor de nieuwe Gerrit Krolbrug.
  • De nieuwe brug moet een veilige en vlotte verbinding zijn voor zowel fietsers, voetgangers als andere gebruikers van de brug.
  • Daarnaast moeten klasse Va-schepen vlot en veilig kunnen doorvaren.

Hoe

We onderzoeken mogelijke varianten voor een beweegbare brug met vaste verbinding voor voetgangers en fietsers

 

 

 

Vervanging van de Gerrit Krolbrug

Rijkswaterstaat en de gemeente Groningen werken samen aan de vervanging van de Gerrit Krolbrug in Groningen. Het project is onderdeel van het Programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. De Gerrit Krolbrug is een van de drukste fietsverbindingen van Groningen, met ongeveer 15.000 fietsers die dagelijks de brug passeren.

Voor het scheepvaartverkeer is de huidige brug lastig te passeren. De brug is namelijk laag en moet voor ieder schip open. Ook is de vaarweg bij de brug smal, waardoor schepen elkaar niet kunnen passeren. De nieuwe brug moet voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een hoofdvaarweg. De brug moet een veilige en vlotte verbinding zijn voor weg- en scheepvaartverkeer. Hiervoor is een brug nodig met een minimale doorvaarthoogte van 4 meter en een doorvaartbreedte van 54 meter. De brug wordt aangelegd voor ruim 80 jaar. Daarom moet er rekening worden gehouden met onder andere bodemdaling en waterstijging. Hiervoor wordt er bij de hoogte een extra marge opgeteld.

 

 

 

Aanvaring Gerrit Krolbrug

Nadat de Gerrit Krolbrug in de nacht van zaterdag 15 mei 2021 werd aangevaren, bleek de brug dusdanig beschadigd dat deze niet meer dicht kon. Door het beweegbare deel van de brug naar de kant te schuiven werd de vaarweg weer toegankelijk gemaakt voor het scheepvaartverkeer. Om te kunnen bepalen of het beweegbare deel van de Gerrit Krolbrug hersteld kan worden, is nader onderzoek nodig. Dit onderzoek is niet mogelijk op de huidige locatie. Daarom zijn de brugdelen in  opgetild en over het water naar de werf van Rusthoven vervoerd.

 

 

 

MIRT-procedure

Het project volgt de MIRT-procedure. Het project bevindt zich nu in de MIRT-planuitwerking. Deze fase duurt ongeveer 3 jaar en bestaat uit een aantal stappen. De 1e stap is het uitwerken van het voorkeursalternatief. Dit gebeurt aan de hand van een variantenstudie. Het resultaat is een voorkeursvariant dat vervolgens wordt uitgewerkt in een voorlopig ontwerp. Hierover nemen de bestuurders een besluit. Vervolgens start de realisatiefase.

Passend bij de MIRT-procedure onderzoekt Rijkswaterstaat een aantal alternatieve bruggen (varianten) voor de nieuwe Gerrit Krolbrug. In deze zogenoemde variantenstudie onderzoeken wij welk type beweegbare brug (een hefbrug of een tafelbrug) de beste keuze is, wat de effecten zijn van verschillende brughoogtes (4,5 m en 5,7 m) en waar de vaste loopbruggen moeten komen. 

 

 

 

Erftoegangsweg

Eén van de uitgangspunten is een beweegbare brug met daarop een erftoegangsweg. Met een erftoegangsweg kunnen alle verkeersdeelnemers veilig van dezelfde rijbaan gebruik maken. Er geldt een maximumsnelheid van 30 km/u. In de variantenstudie wordt gekeken naar mogelijkheden om auto’s en fietsers aan weerszijden van de brug te laten kruisen.

 

 

Motie in Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op donderdag 17 december 2020 de motie Lacin c.s. aangenomen. In deze motie wordt de regering verzocht gehoor te geven aan de oproep van omwonenden en verschillende organisaties om de varianten voor lagere en beweegbare bruggen op te nemen als mogelijkheid voor verdere uitwerking.

De minister is zich aan het beraden op het vervolg en welke consequenties de motie heeft voor met name de lopende variantenstudie voor de Gerrit Krolbrug en de uitgangspunten die daarvoor gelden. Wanneer daar meer duidelijkheid over is dan geeft het projectteam hierover meer informatie. Hou deze website in de gaten voor het laatste nieuws.

 

 

Nieuws

 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"222902"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.