Renovatie kanaal fase 1

Doelen en resultaten

We zijn 1 juni 2021 gestart met de planfase waarin we een integraal onderzoek uitvoeren naar de vervangingsopgave en optimalisatie van het kanaal. Op deze pagina vindt u alle doelen en resultaten van dit project.

De Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl bestaat uit 118 km kanaal: het Prinses Margrietkanaal, het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal. Op delen van de vaarweg voldoen de kanalen niet aan de gestelde eisen voor een hoofdvaarweg. In dit project doen we integraal onderzoek naar de benodigde vervanging en vernieuwing van de oevers, ligplaatsen, geleidewerken en meerpalen en het verdiepen en symmetrisch maken van de vaarweg.

We willen voor de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl een veilige, beschikbare en toekomstbestendige vaarweg voor de scheepvaart realiseren. Het uitgangspunt hierbij is de Richtlijnen Vaarwegen 2020, waarbij wordt aangesloten op de nadere afspraken in de bestuursovereenkomst van 22 november 2018.

Duurzaamheidsambitie en gebiedsgerichte aanpak

Bij het vervangen van de oevers kiest Rijkswaterstaat waar mogelijk voor natuurvriendelijke oevers. Door met een bredere blik en samen met de omgevingspartijen (gemeenten, provincies, bewoners en vaarweggebruikers) te kijken naar de vernieuwings- en renovatieopgave van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl kunnen kansen worden benut om meer maatschappelijke waarde te creëren, de zogenaamde meekoppelkansen.

Planning

Bekijk hieronder de voorlopige planning van dit project.

Gereed: 2028
Voorjaar 2021 Gunning werkzaamheden planfase aan ingenieursbureau.
Voorjaar 2021 – najaar 2022 Onderzoek naar de totale Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl, onder andere naar de oevers, de geleidewerken, de meerpalen, de lig- en wachtplaatsen en de bodem.
Najaar 2022 –Voorjaar 2023 Contractvoorbereiding en start aanbesteding realisatie
Voorjaar 2024 – Najaar 2024 Gunning realisatie aan aannemer en voorbereiding realisatie door aannemer
Najaar 2024 Start realisatie.

 

Deze planning is onder voorbehoud.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.