Oude Schouw
Spannenburg
Uitwellingerga
Submenu

Alternatieven

Voor de nieuwe oeververbindingen zijn de volgende kansrijke alternatieven geselecteerd:

  • een beweegbare brug met een doorvaarthoogte van 7,40 meter;
  • een beweegbare brug met een doorvaarthoogte van 9,10 meter;
  • een aquaduct.

De drie alternatieven gelden voor alle 3 locaties: Oude Schouw, Spannenburg en Uitwellingerga.

Een beweegbare brug op 7,40 meter hoog is vergelijkbaar met de huidige brug alleen dan 20 centimeter hoger. De brug zorgt voor een kleine impact op omgeving, maar moet wel vaker open door de steeds hogere wordende schepen. De beweegbare brug kan bijvoorbeeld een bascule brug of een draaibrug worden.

Een beweegbare brug van 9,10 meter hoog is een alternatief omdat er voor de containervaart geen brugopeningen  meer nodig zijn. De brug zal dan alleen nog maar open moeten voor bijzondere transporten en hoge zeilschepen. Ook bij een brug van 9,10 meter hoog kan er bijvoorbeeld een bascule brug of draaibrug worden gebouwd.

Een aquaduct is geselecteerd omdat het o.a. zorgt voor een ongehinderde doorvaart voor de schepen en er geen belemmeringen zijn voor het wegverkeer. Wel heeft een aquaduct voor de aanleg een grote impact op de omgeving.

Alternatieve brug 3
Alternatief: een beweegbare brug met een doorvaarthoogte van 7,40 meter
Alternatieve brug 2
Alternatief: een beweegbare brug met een doorvaarthoogte van 9,10 meter
Alternatieve brug 3
Alternatief: een aquaduct

Zoekgebied

Voor bovenstaande alternatieven is per locatie een gebied geselecteerd waarbinnen de alternatieven kunnen worden gemaakt, het zogenaamde zoekgebied. Kijk voor meer informatie over elk zoekgebied op de volgende pagina’s Spannenburg, Uitwellingerga en Oude Schouw.

Cookie-instellingen