Submenu

Bruggen hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl aangepakt

10-01-2022
461 keer bekeken 0 reacties

Op basis van het beschikbare budget heeft de minister tijdens een overleg met de regionale bestuurders van Noord Nederland besloten om prioriteit te geven aan de bruggen Spannenburg en Kootstertille. De besluitvorming heeft voor de brug Spannenburg geen gevolgen voor de afronding van de verkenning

De demissionaire minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft in een bestuurlijk overleg met regionale partner Noord-Nederland gesproken over de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (HLD). Er zijn grote tekorten op het instandhoudings- en aanlegbudget binnen de huidige vastgestelde begroting van IenW. Dit geldt ook voor het programma opwaardering HLD. IenW heeft met het oog op het huidige budgettekort een prioritering aangebracht in de MIRT-projecten van het programma HLD, zie hiervoor dit nieuwsbericht: Bruggen hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl aangepakt | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl.

 

Vervolg Oude Schouw en Uitwellingerga

De besluitvorming van de minister over de prioritering van de MIRT-projecten in het programma HLD heeft gevolgen voor de planning van de vervanging van de bruggen Oude Schouw en Uitwellingerga. Op basis van het beschikbare budget heeft de minister tijdens een overleg met de regionale bestuurders van Noord Nederland besloten om voor het Prinses Margrietkanaal prioriteit te geven aan de bruggen Spannenburg en Kootstertille. Dit vanwege de functie die deze bruggen hebben voor het kruisende verkeer. Dit betekent dat er op dit moment binnen het programma HLD geen budget voor de vervanging van de bruggen Oude Schouw en Uitwellingerga. Een nieuw kabinet zal eventueel een besluit nemen hoe wordt omgegaan met het tekort op middelen voor het programma HLD. Als er extra budget is beschikbaar is gesteld aan het programma HLD wordt de vervolgfase van de MIRT procedure voor de vervanging van deze bruggen opgepakt.

Welke gevolgen dit besluit heeft voor het afronden van de verkenning en wat de consequenties van dit uitstel zijn voor het langer in stand houden van de bruggen en de eventueel te nemen beheersmaatregelen wordt door Rijkswaterstaat nog op een rij gezet.

 

Vervolg Spannenburg

De besluitvorming van de minister over de prioritering van de MIRT-projecten in het programma HLD heeft voor de brug Spannenburg geen gevolgen voor de afronding van de verkenning en het opstarten van de vervolgfases van de vervanging van brug Spannenburg.

Aangezien de heroverweging in relatie tot de algehele financiële ruimte meer tijd heeft gekost, is het proces om te komen tot een voorkeursalternatief voor de oeververbinding nog niet gestart. Dit proces gaan we als Rijkswaterstaat samen met de gemeente en provincie Fryslân nu weer opstarten.

 

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen