Submenu

Brug Uitwellingerga gestremd op 25 en 26 januari

Joshi Kuiper 11-01-2024
241 keer bekeken 0 reacties

Voor de alternatieven is een gebied geselecteerd waarbinnen de alternatieven kunnen worden gemaakt, het zogenaamde zoekgebied. De precieze locatie van de alternatieven is dus nog niet vastgesteld. De zoekgebieden zijn onderverdeeld voor Uitwellingerga in 2 deelgebieden:

Zoekgebied A: De huidige locatie van de brug, aan de noordzijde begrenst door de huidige woningen en gebouwen van Uitwellingerga. Brug van 7,40 heeft vergelijkbaar ruimtebeslag als de huidige brug. Bij een hogere 9,10 brug wordt het ruimtebeslag groter en moeten de wegen rondom het huidige talud worden aangepast wegens het grotere grondlichaam. Ook een aquaduct op deze locatie betekent een groter ruimtebeslag dan nu waardoor aanvullende maatregelen nodig zijn.

Voor een verbinding op deze locatie geldt dat er voorzieningen nodig zijn om in de tijdelijke situatie het verkeer door te laten rijden. Voornamelijk voor landbouw- en fietsverkeer is de tijdelijke voorziening extra belangrijk, omdat deze geen gebruik kunnen maken van de A7.

Zoekgebied B: De beschikbare ruimte tussen de huidige brug en het huidige aquaduct in de A7. Alternatieven zijn hier inpasbaar doordat er relatief veel ruimte is, maar wel met wijzigingen in het landschap tot gevolg. Een aandachtspunt is de invloed van het bestaande aquaduct op de uitwerking van de alternatieven. De constructieve veiligheid van het bestaande aquaduct moeten gegarandeerd blijven.

Van donderdag 25 januari 7.00 uur tot en met vrijdag 26 januari 20.00 uur is brug Uitwellingerga gestremd voor al het verkeer, inclusief fietser en voetgangers. We voeren dan definitieve herstelwerkzaamheden aan de 'ballastkist' van de brug.

Om het werk goed en veilig te kunnen uitvoeren moet de brug in een geopende positie staan. Het verkeer wordt geadviseerd via de A7 te rijden. Voor het landbouwverkeer of verkeer dat niet door de Prinses Margriettunnel past, geldt dat zij tijdens deze periode een alternatieve route moeten nemen. Voor fietsers en voetgangers worden pendelbussen ingezet. Wij realiseren ons dat dit helaas zorgt voor een langere reistijd.

Wat gaan we doen?

De dekplaten van de ballastkist verkeren in een slechte staat en moeten worden vernieuwd. Daarnaast vindt er een herschikking plaats van de verschoven ballast. Na deze werkzaamheden kan de ballastkist weer voor lange tijd mee. De ballastkist heeft de functie van contragewicht bij een brugopening. Om de werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren, moet de brug in een geopende positie staan. Het stremmen van de brug is daarom helaas onvermijdelijk.  

Pendeldienst voor fietsers en voetgangers

De pendeldienst rijdt dagelijks tussen 7.00 en 20.00 uur. De opstappunten zijn:

  • Joure-zijde: De laatste afslag voor de brug: Greate Sudein en Sudwei.
  • Sneek-zijde: De laatste afslag voor de brug: Nije Dyk.

De pendeldienst wordt gereden door bussen met fietsaanhangers. Er worden 2 ├á 3 ritten per uur gereden (afhankelijk van de drukte op de omleidingsroute en de rij- en rusttijden van de chauffeurs). 

Waarom wordt gewerkt aan de brug? 

Uit meerdere inspecties is gebleken dat de staat van de brug sneller achteruit gaat dan voorzien. Dit heeft naast de leeftijd van de brug (1939) te maken met het zwaarder wordende verkeer en de extra belasting door de tijdelijke stremming en beperkingen bij de Prinses Margriettunnel. 

Meerdere maatregelen

Er zijn de afgelopen periode al diverse maatregelen getroffen om de brug te beschermen. Zo is de rijstrook verplaatst en versmald naar 3,5 meter en wordt de brug regelmatig ge├»nspecteerd om de veiligheid van de (vaar)weggebruiker te garanderen. 

Ook zijn er borden geplaatst die een gewichtsbeperking van 50t op de brug aangeven, waarbij vrachtverkeer wordt geadviseerd via de A7 te rijden. Tot slot zijn er asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd. 

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.