Oude Schouw
Spannenburg
Uitwellingerga

Planning en aanpak

Rijkswaterstaat is bezig met een verkenning naar de bruggen Spannenburg, Uitwellingerga en Oude Schouw over de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Bekijk hier de planning van dit project.

1e kwartaal 2020

Start samenhangende MIRT-verkenning naar mogelijk oplossingen voor de bruggen Spannenburg, Uitwellingerga en Oude Schouw. Inclusief consultatie van de omgeving.

Zomer 2020 Selectie kansrijke alternatieven en zoekgebieden. Deze zijn via een webinar voorgelegd aan de omgeving.
2021 Uitvoeren onderzoeken, consultatie omgeving en afstemmen met bestuurlijke partners.
In het eerstvolgende BO MIRT Voorkeursalternatieven worden voorgelegd aan de minister voor besluitvorming.

Deze planning is onder voorbehoud.

Wat is er al gebeurd?

In de zomer van 2020 was het mogelijk om mee te denken via onze interactieve website. Vanuit de omgeving is er actief meegedacht over de alternatieven en de zoekgebieden. Daarnaast hebben wij de omgevingseffecten (bijv. natuur, archeologie, kabels en leidingen etc.) geïnventariseerd, zijn de kosten bepaald en mogelijke koppelkansen inzichtelijk gemaakt.

Waar staan we nu?

Inmiddels is voor de alternatieven beweegbare bruggen van 7,40 en 9.10 hoog en een aquaduct een of meerdere locaties voorgesteld waar volgens ons onderzoek een nieuwe oeververbinding het beste kan worden gerealiseerd.

De volgende stap is om de resultaten van al deze onderzoeken bestuurlijk af te stemmen met onze partners. Als deze afstemming is geweest gaan wij graag in gesprek met direct omwonenden en vertegenwoordigers van dorpsbelangenorganisaties en/of bedrijvenverenigingen over de resultaten van de onderzoeken en conceptschetsen.

Vervolg

Nadat het voorkeursalternatief is goedgekeurd door de minister volgt de planuitwerkingsfase. In deze fase wordt het voorkeursalternatief gedetailleerd uitgewerkt en worden de juridische besluiten verleend. Na de planuitwerkingsfase volgt nog de realisatiefase.

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.