Submenu

Geef uw reactie over de vervanging van brug Kootstertille

15-11-2023
1112 keer bekeken

Voor de vervanging van brug Kootstertille heeft Rijkswaterstaat een aantal alternatieven op een rij gezet. Deze leggen wij graag voor aan omwonenden, bedrijven en andere personen die met de brug te maken hebben. Daarvoor maken wij gebruik van de wijkprikker die is ontwikkeld door Antea Group.

De wijkprikker is inmiddels gesloten, reageren was mogelijk tot en met 30 november 2023. Indien u een vraag heeft gesteld, ontvangt u op korte termijn een reactie per e-mail. De factsheets met informatie over de alternatieven vindt u hier. Mocht u nog een reactie willen geven, stuur dan een e-mail naar vervangingkootstertille@rws.nl.

Terugblik informatiebijeenkomst

Ongeveer 100 belangstellenden hebben dinsdag 14 november de informatiebijeenkomst in het Tillehûs in Kootstertille bezocht. Tijdens de informatiebijeenkomst en online via de wijkprikker worden reacties op de verschillende opties voor de vervanging van de brug op lange termijn opgehaald. Door middel van deze reacties wordt er inzicht verkregen in wat de inwoners, bedrijven, belangenverenigingen belangrijk vinden en welk alternatief de voorkeur heeft. In het vervolgproces worden de reacties uit de omgeving met de onderzoeken meegenomen richting de regionale bestuurders, zodat er een goede afweging gemaakt kan worden.

Vervolg

Nadat alle informatie over de kansrijke alternatieven is verzameld start het afwegingsproces richting het voorkeursalternatief. De afweging een bestuurlijk voorkeursalternatief wordt samen met de regio gemaakt. Uw reacties worden hierbij onder de aandacht gebracht. Daarna neemt de minister van Infrastructuur en Waterstaat een uiteindelijk besluit over het voorkeursalternatief. Na de besluitvorming gaan we verder met het uitwerken van het voorkeursalternatief en daarna start de daadwerkelijke bouw. Bekijk hier de hele planning voor brug Kootstertille.

Opdracht vanuit ministerie

Namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoeken we welk type brug of aquaduct de huidige brug Kootstertille moet vervangen. Hierbij werken we samen met de provincie Fryslân, gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel en het Wetterskip Fryslân. Ook betrekken we belanghebbenden zoals de omwonenden, gebruikers van de brug, bedrijven, belangenorganisaties en dorpsbelangen. Dit doen we onder andere door middel van stakeholdergesprekken en informatiebijeenkomsten. 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen