Upgrade PLC-installatie sluiscomplex Farmsum

Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

 

De Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (HLD) is een van de belangrijkste waterwegen van ons land. Het is een grote pijler van de Noord-Nederlandse economie. De Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl ontsluit de provincies Groningen en Fryslân voor de binnenvaart en verbindt Noord-Duitsland met de havens Amsterdam en Rotterdam  havens die voor de beroepsvaart erg belangrijk zijn. Rijkswaterstaat is sinds 2014 eigenaar en beheerder van de vaarweg en werkt aan verschillende verbeteringen. Met als doel: een veilige, vlotte en duurzame doorvaart. Op deze website leest u meer over de verschillende projecten en vindt u achtergrondinformatie en nieuwsupdates.

 

In april zijn de PLC’s (programmable logic controller) van het sluizencomplex Farmsum vervangen. De PLC’s van Farmsum waren verouderd (jaren 90), niet meer leverbaar, worden niet meer ondersteund door de fabrikant en er is geen kennis meer van aanwezig in de markt.

De 6 PLC’s zijn in 4 fasen vervangen. Dit is gebeurd door middel van een 1 op 1 uitwisselen van de Hitachi PLC door een Siemens PLC. Hierbij is het PLC-programma en de I/O 1 op 1 overgenomen.

De complexiteit door het aantal te vervangen PLC’s in combinatie met het overzetten van de oude programmatuur, het beschikbaar houden van de vaarweg met minimale stremmingstijden, beschikbaar houden van het spoor, garanderen beschikbaarheid hoogwaterkering en minimale hinder voor het wegverkeer maakte dat het zwaartepunt van het project lag in de afstemming tussen de diverse stakeholders.

In goede samenwerking met Provincie Groningen, nautische beheerder, wegbeheerder en ProRail was er een werkwijze bedacht waarbij de hinder voor alle gebruikers minimaal was. Bijzonder daarbij was dat alle werkzaamheden tijdens werkdagen zijn uitgevoerd, zonder nacht- en/of weekend werkzaamheden. Om dit mogelijk te maken zijn er een aantal technische oplossingen bedacht zoals het lokaal kunnen bedienen en handmatig aansturen van de spoorbruggen.

Buiten de documentcontrole en simulatietesten van de omgezette software, was er voorafgaande aan de ombouwwerkzaamheden en na implementatie van hard- en software een verificatie- en validatietraject geweest met testen om aan te tonen dat er geen functionele wijzigingen hebben plaatsgevonden.

De werkzaamheden betroffen:

  • Aantal bruggen: 4 (waarvan 2 gecombineerd weg en spoor)
  • Aantal sluiskolken: 2 (11 deurstellen)
  • Bijzonderheid: Hoogwaterkering
  • Aantal vervangen PLC’s: 6
  • Aantal omgezette draadjes +/-: 1220

Stremming tijdens de werkzaamheden:

  • Stremmingstijd vaarweg:2,5 uur
  • Stremmingstijd trein: geen
  • Hindertijd verkeer: 2x 3 dagen = 6 dagen
  • Doorlooptijd ombouw: 22 maart tot en met 22 april (24 werkdagen)

Upgrade PLC-installatie sluiscomplex Farmsum

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.