Submenu

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u de algemene veelgestelde vragen over de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. 

Heeft u een vraag over een specifiek project? Kijk dan bij de bij veelgestelde vragen op de projectenpagina's

Sinds 2014 is Rijkswaterstaat eigenaar en beheerder van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. We verzorgen het onderhoud en voeren het programma HLD uit.

Binnen het programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl worden bruggen vervangen en wordt de vaarweg verbreed en verdiept, zodat grote klasse-Va-schepen (110 bij 11,4 m en maximaal 3,5 m diepgang) kunnen passeren. Hierdoor kan er meer transport over water plaatsvinden richting Groningen en Friesland, en tussen Noord-Duitsland en Rotterdam.

Klasse Va schepen zijn 110 bij 11,4 meter groot en hebben een maximale diepgang van 3,5 m. Schepen met een lengte van 135 meter groot worden alleen toegestaan op de hoofdvaarweg met een ontheffing.

MIRT staat voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. In het MIRT staan alle investeringen voor betere wegen, het spoor en waterwegen. Kijk voor meer informatie op MIRT-procedure.

De volgende projecten van de HLD zijn opgenomen in het MIRT:

  • Verkenning Spannenburg, Uitwellingerga en Oude Schouw
  • Gebiedsgerichte verkenning Kootstertille en Schuilenburg
  • Planuitwerking Gerrit Krolbrug

De Mirt procedure bestaat uit vier fases:

Initiatie

Tijdens de initiatie-fase wordt de Startbeslissing gepubliceerd door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Daarin wordt aangekondigd dat er een onderzoek start en welke oplossingen en aspecten worden bekeken. Ook het beschikbare budget wordt vastgelegd.

Verkenning

In de Verkenningsfase wordt, samen met de omgeving, alle mogelijke oplossingen onderzocht en beoordeeld. Bij de beoordeling wordt gelet op inpassing in de omgeving, effecten op de natuur en in hoeverre de oplossing bijdraagt aan de doelstelling van het opwaarderen van de vaarweg.

Uiteindelijk blijft er één oplossing over, dat heet het voorkeursalternatief. Het voorkeursalternatief wordt ter besluitvorming aan de Minister voorgelegd.

Planuitwerking

Tijdens de planuitwerking wordt het voorkeursalternatief verder ontworpen en uitgewerkt. De benodigde vergunningen worden aangevraagd. Tijdens deze fase hebben belanghebbenden de gelegenheid om formeel op de ontwerpen te reageren.

Het ontwerp wordt zover mogelijk aangepast aan de hand van de zienswijzen die worden ingediend. Daarna kunnen belanghebbenden die formeel op het ontwerp hebben gereageerd, bezwaar maken tegen het besluit. Dit wordt door de Raad van State behandeld. Als er geen bezwaren worden gemaakt, of wanneer het besluit door de Raad van State onherroepelijk wordt verklaard, is de planuitwerking afgerond.

Realisatie

De realisatiefase begint met het schrijven van een contract en de aanbestedingsprocedure. Het ontwerp wordt in detail uitgewerkt en er wordt een aannemer geselecteerd. Daarna gaat de eerste schop de grond in en start de daadwerkelijke realisatie.

In de verkenningsfase onderzoeken we wat het probleem is en wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn. De verkenningsfase wordt afgerond met een oplossing, het voorkeursalternatief. In de planfase wordt het voorkeursalternatief nader uitgewerkt. Dan worden de oeververbindingen en de toeleidende wegen zorgvuldig ingepast in de omgeving. Ook worden dan de juridische procedures doorlopen. In deze fase is de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen.

Een voorkeursalternatief is een principe oplossing of richting om een opgave op te lossen. In dit geval betreft het een ontwerp op hoofdlijnen. Het voorkeursalternatief wordt in de planfase nader uitgewerkt.

Het voorkeursalternatief gaat niet in op de gedetailleerde ruimtelijke inpassing van de locatie en aansluitende wegenstructuur. Al deze onderwerpen komen zeker aan bod, maar dat volgt in de planuitwerkingsfase.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.