Herstel Brug Schuilenburg

Herstel Brug Schuilenburg

Waarom

  • Brug Schuilenburg is op 3 februari 2024 aangevaren.
  • De brug heeft door de aanvaring flinke schade opgelopen.
  • Rijkswaterstaat gaat de brug herstellen. Dit duurt tot eind 2024.

Herstel Brug Schuilenburg

Brug Schuilenburg is door de aanvaring op 3 februari 2024 flink beschadigd en daardoor afgesloten voor alle verkeer. Na het bepalen van de schade is duidelijk geworden dat de brug voor noodzakelijke reparatie tot eind 2024 wordt gestremd. De brug moet naar een werf worden afgevoerd om de schade goed en veilig te kunnen herstellen. De stremming levert helaas flinke hinder op voor de omgeving. Voor omwonenden biedt Rijkswaterstaat in urgente situaties alternatief vervoer aan (E-bikes en taxivervoer).

Daarnaast heeft Rijkswaterstaat de mogelijkheden voor het inzetten van een fietspont tijdens de stremming verkent. Uitgangspunt is dat we hier zeer terughoudend mee zijn. Echter, soms breekt nood wetten. Na onderzoek is besloten dat er geen fietspont wordt ingezet. Er wordt niet voldaan aan de nautische veiligheid (verkeersveiligheid van de binnenvaart in het kanaal). Ook is de tijdswinst voor fietsers beperkt en zijn de kosten voor de inzet van een fietspont hoog.

Schade aan brug

De schade aan de brug is groot. Dit komt omdat de brug tijdens de aanvaring in zijn ‘rustpositie’ lag. In deze positie is de brug op twee plaatsen vergrendeld. Door de aanvaring is de brug ‘gedwongen’ geopend. De volledige aandrijving en bewegingswerk van de brug zijn dusdanig beschadigd dat deze bijna volledig vernieuwd moeten worden. Dit geldt ook voor het opzetwerk. Deze is van de brug afgeschoven en uit het water gevist. Ook de hoofdligger is behoorlijk vervormd en deels gescheurd. Vanuit constructief oogpunt moeten we dit herstellen om het brugdek überhaupt weer te kunnen gebruiken. De brug moet naar een werf worden afgevoerd om de schade goed en veilig te kunnen herstellen.

Hinder

Automobilisten, fietsers en voetgangers kunnen niet over brug Schuilenburg. Verkeer wordt omgeleid via Kootstertille. De vaarweg is wel vrij voor het scheepvaartverkeer.

Alternatief vervoer

Rijkswaterstaat heeft aan omwonenden alternatief vervoer aangeboden op basis van maatwerk voor urgente gevallen. Tijdens het herstel van de brug worden e-bikes uitgeleend en in een aantal gevallen kan gebruik worden gemaakt van taxi vervoer.  

Handige links

Bekijk onderstaande links over meer informatie.

 

Nieuws

Een momentje...
    Cookie-instellingen