Belangengroep geeft mening over analyse bewonersvariant

Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

 

De Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (HLD) is een van de belangrijkste waterwegen van ons land. Het is een grote pijler van de Noord-Nederlandse economie. De Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl ontsluit de provincies Groningen en Fryslân voor de binnenvaart en verbindt Noord-Duitsland met de havens Amsterdam en Rotterdam  havens die voor de beroepsvaart erg belangrijk zijn. Rijkswaterstaat is sinds 2014 eigenaar en beheerder van de vaarweg en werkt aan verschillende verbeteringen. Met als doel: een veilige, vlotte en duurzame doorvaart. Op deze website leest u meer over de verschillende projecten en vindt u achtergrondinformatie en nieuwsupdates.

 

Dinsdagavond 18 augustus 2020 hielden we een bijeenkomst voor de participatiegroep Vervanging Gerrit Krolbrug. Vanwege de coronamaatregelen vond de bijeenkomst plaats in een tent naast de Gerrit Krolbrug.

Bijeenkomst vervanging Gerrit Krolbrug Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Tijdens deze avond bespraken we een aantal documenten, welke afgelopen zomer door het ingenieursbureau Royal HaskoningDHV (RHDHV) zijn opgesteld.

Input voor vervanging Gerrit Krolbrug

De deelnemers aan de bijeenkomst noemden hun aandachtspunten op de notities over het plangebied en uitgangspunten en afweegkader. Ook werd de analyse van de bewonersvariant besproken. De genoemde aandachtspunten en meningen van de participatiegroep worden gedeeld met de Stuurgroep Drie Groningse bruggen. De stuurgroep doet begin september een uitspraak of de bewonersvariant meegenomen wordt in de lopende variantenstudie voor de vervanging van de Gerrit Krolbrug.

Voortgang variantenstudie Gerrit Krolbrug

Ingenieursbureau RHDHV gaf een stand van zaken van de lopende variantenstudie. De komende maanden wordt deze samen met onder andere de omwonenden en gebruikers uitgewerkt. In februari 2021 is de variantenstudie afgerond. Op basis van dit onderzoek, de analyses en afwegingen maken de bestuurders een keuze voor een voorkeursvariant.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.