Uitstel beslissing voorkeursalternatief MIRT-verkenning Oude Schouw, Uitwellingerga en Spannenburg

Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

 

De Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (HLD) is een van de belangrijkste waterwegen van ons land. Het is een grote pijler van de Noord-Nederlandse economie. De Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl ontsluit de provincies Groningen en Fryslân voor de binnenvaart en verbindt Noord-Duitsland met de havens Amsterdam en Rotterdam  havens die voor de beroepsvaart erg belangrijk zijn. Rijkswaterstaat is sinds 2014 eigenaar en beheerder van de vaarweg en werkt aan verschillende verbeteringen. Met als doel: een veilige, vlotte en duurzame doorvaart. Op deze website leest u meer over de verschillende projecten en vindt u achtergrondinformatie en nieuwsupdates.

 

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft in het bestuurlijk overleg met de regionale partners Noord-Nederland over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) in november 2020 besloten om medio 2021 de voorkeursbeslissing voor de MIRT-Verkenning Oude Schouw,

Uitwellingerga en Spannenburg te nemen.

Budgettekort

Door een budgettekort voor het totale programma HLD fase 2 op de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl, een landelijk budgettekort op instandhouding van de infrastructuur en de demissionaire status van het Kabinet is besloten om de beslissing over het voorkeursalternatief uit te stellen tot het najaar van 2021.

In het najaar van 2021 vindt naar verwachting een heroverweging plaats in relatie tot de algehele financiële ruimte.

MIRT-Verkenning

De 3 Friese bruggen bevinden zich op de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Rijkswaterstaat werkt aan de verbetering van de hoofdvaarweg voor een vlotte, veilige en duurzame doorvaart. De vaarweg wordt dieper en breder gemaakt en een aantal bruggen wordt vervangen.

In 2020 is Rijkswaterstaat gestart met een MIRT-verkenning naar de vervanging van de bruggen Oude Schouw, Uitwellingerga en Spannenburg. In juni 2020 zijn voor elke locatie, 3 alternatieven gepresenteerd aan de omgeving; een 7,40 m hoge beweegbare brug, een 9,10 m hoge beweegbare brug en een aquaduct. De alternatieven zijn verder uitgewerkt en onderzocht en de resultaten daarvan worden met onze partners, onder meer de provincie Fryslân en de betrokken gemeenten, besproken.

Binnenkort worden gesprekken gepland met de direct omwonenden en vertegenwoordigers en/of bedrijvenverenigingen over de voortgang van de MIRT-verkenning. Als er een advies voorkeursalternatief ligt, wordt de brede omgeving hierover geconsulteerd. Vervolgens kan de minister op basis van het advies naar verwachting in het najaar van 2021 een besluit nemen.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.