Uitstel startbeslissing gebiedsgerichte MIRT-verkenning Kootstertille en Schuilenburg

Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

 

De Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (HLD) is een van de belangrijkste waterwegen van ons land. Het is een grote pijler van de Noord-Nederlandse economie. De Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl ontsluit de provincies Groningen en Fryslân voor de binnenvaart en verbindt Noord-Duitsland met de havens Amsterdam en Rotterdam  havens die voor de beroepsvaart erg belangrijk zijn. Rijkswaterstaat is sinds 2014 eigenaar en beheerder van de vaarweg en werkt aan verschillende verbeteringen. Met als doel: een veilige, vlotte en duurzame doorvaart. Op deze website leest u meer over de verschillende projecten en vindt u achtergrondinformatie en nieuwsupdates.

 

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft in het Bestuurlijk overleg met de regionale partners Noord-Nederland over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) gesproken in november 2020.

Hierin is besloten een gebiedsgerichte MIRT-verkenning te starten naar de vervanging van de bruggen Schuilenburg en Kootstertille en medio 2021 de startbeslissing te ondertekenen.

Budgettekort

Door een budgettekort voor het totale programma HLD fase 2, landelijk budgettekort voor instandhouding van de infrastructuur en de demissionaire status van het Kabinet demissionair, vindt er naar verwachting in het najaar van 2021 een heroverweging plaats in relatie tot de financiële ruimte.

Dit betekent voor nu dat Rijkswaterstaat de MIRT-procedures voor de HLD die gestart zijn, kan afronden, maar dat er op dit moment nog geen nieuwe MIRT-procedures worden gestart.

Voor de bruggen Schuilenburg en Kootstertille wordt daarom het besluit tot ondertekenen van de startbeslissing voor de gebiedsgerichte verkenning vooralsnog uitgesteld tot het najaar van 2021. Rijkswaterstaat heeft inmiddels onderzoek gestart naar de consequenties van dit uitstel voor het langer in stand houden van de bruggen en de eventueel te nemen beheersmaatregelen.

Onderzoek naar mogelijke oplossingen

De 2 Friese bruggen bevinden zich op de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Rijkswaterstaat werkt aan de verbetering van de hoofdvaarweg voor een vlotte, veilige en duurzame doorvaart. De vaarweg wordt dieper en breder gemaakt en een aantal bruggen wordt vervangen.

Voor de bruggen Kootstertille en Schuilenburg is in 2020 onderzocht of 1 aquaduct de 2 huidige bruggen kan vervangen. Conclusie is dat dit een mogelijkheid is, mits voor brug Schuilenburg extra compenserende maatregelen worden getroffen. In de nog te starten gebiedsgerichte verkenning zal verder worden gekeken naar mogelijke oplossingen voor de beide bruggen.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.