Start archeologisch vervolgonderzoek Gerrit Krolbrug

Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

 

De Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (HLD) is een van de belangrijkste waterwegen van ons land. Het is een grote pijler van de Noord-Nederlandse economie. De Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl ontsluit de provincies Groningen en Fryslân voor de binnenvaart en verbindt Noord-Duitsland met de havens Amsterdam en Rotterdam  havens die voor de beroepsvaart erg belangrijk zijn. Rijkswaterstaat is sinds 2014 eigenaar en beheerder van de vaarweg en werkt aan verschillende verbeteringen. Met als doel: een vlotte, veilige en duurzame doorvaart. Op deze website leest u meer over de verschillende projecten en vindt u achtergrondinformatie en nieuwsupdates.

 

Bij de Gerrit Krolbrug start op maandag 3 juli 2023 het archeologische vervolgonderzoek. Het onderzoek vindt plaats in het kader van de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug. Uit een eerder onderzoek is gebleken dat de bodem rond de Gerrit Krolbrug archeologisch interessante grondlagen bevat. Aan de Ommelandzijde onderzoeken archeologen op vijf locaties wat er precies in grond zit en welke waarde dat heeft. Het onderzoek duurt twee weken.

Voor het kunnen bouwen en van de nieuwe brug en het aanvragen van de  vergunningen laat Rijkswaterstaat onderzoeken uitvoeren naar bijvoorbeeld naar natuur, het verkeer, bodem en ook archeologie. Tijdens een onderzoek dat eind 2022 heeft plaatsgevonden zijn scherven en ander materiaal gevonden waaruit blijkt dat hier vroeger een oude Wierde heeft gelegen. Op deze verhoging in het landschap stond rond de jaartelling en in de Romeinse tijd bebouwing. Het gaat dan waarschijnlijk om één of meerdere houten huizen en/of schuren. Het doel van het vervolgonderzoek is om erachter te komen of en hoeveel bebouwing er heeft gestaan en wat daar nog van is terug te vinden.  

Op vijf locaties komen proefsleuven
Aan de Ommelandzijde van de brug gaat een graafmachine op vijf locaties onder begeleiding van archeologen grond afgraven. De archeologen kijken dan of er resten en vondsten in de bodem zitten.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door RAAP, een gespecialiseerd onderzoeksbureau in archeologie. Vervolgens zal het onderzoeksbureau eventuele vondsten analyseren en een rapport opstellen waarin de resultaten worden vastgelegd. Naar verwachting is dit rapport in het najaar van 2023 gereed.

Er is vanwege de veiligheid geen mogelijkheid het onderzoeksterrein te bezoeken, maar het is wel mogelijk de werkzaamheden vanaf afstand te bekijken.

Geen gevolgen voor planning nieuwbouw brug
De uitkomsten van de onderzoeken worden gedeeld met de gemeente Groningen en zullen ook bekend worden gemaakt door middel van nieuwsberichten en inloopbijeenkomsten. Het vervolgonderzoek dat nu plaats vindt heeft geen gevolgen voor de planning van de nieuwbouw Gerrit Krolbrug. Er wordt voor gekozen om het onderzoek voorafgaand aan de realisatie uit te voeren zodat er zo min mogelijk verstoringen tijdens de uitvoering optreden.

Voor de nieuwe Gerrit Krolbrug wordt naar verwachting later dit jaar de vergunningen aangevraagd. Wanneer deze vergunningen zijn verleend en toestemming is gegeven tot het bouwen van de brug, wordt een aannemer gezocht om de brug te realiseren.

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.