Maatregelen vanwege werkzaamheden bij Zeesluis Farmsum

11-06-2024
21 keer bekeken

Rijkswaterstaat werkt momenteel voor de Zeesluizen in Farmsum een aantal beheersmaatregelen uit, waardoor de sluizen voldoen aan de huidige normering op het gebied van veiligheid.

Voorbeelden van beheersmaatregelen zijn het aanpassen van mechanische en aansturingstechniek, aanpassingen in de bedieninstructie en software en het tijdelijk stoppen van schutten in de kleine kolk.

Sommige aanpassingen zijn bijna gereed en andere maatregelen gelden de rest van het jaar nog, waaronder het tijdelijke stoppen met schutten (doorlaten van recreatievaart) in de kleine kolk.

Doorstroming zomerperiode

Om de doorstroom van de recreatievaart in de zomerperiode toch te kunnen bevorderen zijn er extra voorzieningen aangebracht in de grote kolk, waardoor kleine jachten goed kunnen afmeren.

Daarnaast worden de beroepsvaart van de recreatievaart zoveel als mogelijk gescheiden en vinden er ook aparte schuttingen met jachten plaats, zodat er in één schutting veel meer jachten mee kunnen dan wanneer dit samen met beroepsvaart kan. Hierdoor gaat het in- en uitvaren ook sneller. De verwachting is dat vooral de laatste maatregel tijdens Delfsail het verschil gaat maken in de doorstroming.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen