Submenu

Onderhoudswerkzaamheden grote zeesluis Farmsum

In opdracht van Rijkswaterstaat vervangt aannemerscombinatie Heijmans-Swarco twee sluisdeuren van de grote zeesluis van Farmsum door reservedeuren. Tijdens de werkzaamheden is geen scheepvaartverkeer mogelijk via de grote zeesluis Farmsum. Het wegverkeer ondervindt geen hinder van de werkzaamheden.

Wanneer?

De werkzaamheden vinden plaats in de periode van maandag 12 september 2022 07.00 uur tot en met vrijdag 16 september 2022 19.00 uur. Rijkswaterstaat houdt bij de planning rekening met het getij en probeert de hinder zo kort mogelijk te houden.

Stremmingen voor de scheepvaart

Op maandag 12 september 2022 kan het scheepvaartverkeer korte vertragingen ondervinden bij de zeesluizen van Farmsum. De  grote zeesluis is van 15.30-16.30 uur gestremd.

In de periode van dinsdag 13 september t/m vrijdag 16 september 2022 is de grote zeesluis in Farmsum in verband met werkzaamheden en rekening houdend met het getij gestremd op:

  • dinsdag 13 september 2022 van 09:00 tot woensdag 14 september 2022 01:50 uur;
  • woensdag 14 september 2022 van 05:00 tot donderdag 15 september 2022 02:20 uur;
  • donderdag 15 september 2022 van 05:30 uur tot vrijdag 16 september 2022 03:00 uur;
  • vrijdag 16 september 2022 van 05:50 uur tot 19:00 uur.

Rijkswaterstaat heeft het scheepvaartverkeer hierover  geïnformeerd.

Werkzaamheden

Twee sluisdeuren van de grote zeesluis Farmsum moeten worden vervangen. Dit is noodzakelijk omdat deze sluisdeuren opnieuw geconserveerd worden. Om de deuren te kunnen conserveren wordt een deurenwissel uitgevoerd. Hierbij worden de twee in gebruik zijnde sluisdeuren  gedemonteerd, geconserveerd en opgeslagen. De reservedeuren worden pasgemaakt, voordat ze in gebruik genomen worden. Daarna worden ze aangesloten op hydrauliek en elektra en vinden proefdraaiingen plaats. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, is een stremming van de vaarweg noodzakelijk. Tijdens de werkzaamheden worden diverse hijskranen ingezet en het zal drukker zijn op het sluisterrein. Om geluidshinder in de omgeving zoveel mogelijk te beperken, werkt de aannemer tussen 07.00-19.00 uur.

Onderhoud vaarweg

De Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (HLD) is een van de belangrijkste waterwegen van ons land. Het is een grote pijler van de Noord-Nederlandse economie. De Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl ontsluit de provincies Groningen en Fryslân voor de binnenvaart en verbindt Noord-Duitsland met de havens Amsterdam en Rotterdam – havens die voor de beroepsvaart erg belangrijk zijn. Rijkswaterstaat is sinds 2014 eigenaar en beheerder van de vaarweg en werkt aan verschillende verbeteringen. Met als doel: een vlotte, veilige en duurzame doorvaart.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen